RECOMANDAREA (2000) 19 A COMITETULUI DE MINIŞTRI AL STATELOR MEMBRE PRIVIND ROLUL URMĂRIRII PENALE ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE PENALĂ


Comitetul de Miniştri, în virtutea articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,reamintind că scopul Consiliului Europei este de a atinge o unitate mai mare între membrii săi,amintind că scopul Consiliului Europei este de asemenea de a promova domnia legii; ceea ce constituie baza tuturor
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R 22 (99) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SUPRAAGLOMERAREA ÎNCHISORILOR ŞI INFLAŢIA POPULAŢIEI ÎNCHISORILOR


Comitetul de miniştri, în conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei,considerând că supraaglomerarea închisorilor şi o creşterea populaţiei închisorilor reprezintă o provocare majoră pentru conducerile închisorilor şi pentru sistemul justiţiei penale ca întreg, atât
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R. 19 (99) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MEDIERE ÎN CHESTIUNI PENALE


Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova
...

Detalii

REZOLUŢIA (99) 5 INSTITUIND „GRUPUL DE STATE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI – GRECO”


Reprezentanţii la Comitetul de Miniştri ai Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Islandei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, României, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, convinse de faptul că corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa domniei
...

Detalii

REZOLUŢIA (97) 24 PRIVIND CELE DOUĂZECI DE PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI (Adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului de Miniştri)


Comitetul de Miniştri,luând în considerare declaraţia adoptată la cel de-al Doilea Summit al Şefilor de Stat şi de Guvernământ, care a avut loc la Strasbourg pe 10 şi 11 Octombrie 1997 şi ca urmare a Planului de Acţiune şi în special Secţiunea III, paragraful 2 „Lupta împotriva corupţiei şi crimei
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY