RECOMANDAREA REC (2003) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA INFORMAŢIEI PRIN COMUNICAŢII DE MASĂ REFERITOR LA PROCEDURILE PENALE


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15 b. Al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că scopul Consiliului Europei este de a atinge o unitate mai mare intre membrii săi in scopul siguranţei şi ţinand seama de idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun;
...

Detalii

Recomandarea Rec (2003) 14 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind interoperabilitatea sistemelor informatice în sectorul justiţiei


Comitetul de Miniştri, în virtutea Articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,luând în considerare faptul că obiectivul Consiliului Europei este de a atinge o mai mare unitate între membrii săi,hotărât să îmbunătăţească calitatea serviciului public oferit cetăţenilor şi mediului de afaceri,
...

Detalii

RECOMANDAREA REC (2003) 21 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PARTENERIATUL IN PREVENIREA INFRACŢIUNII*


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că scopul Consiliului Europei constă in atingerea unei unităţi mai mari intre membrii săi, in scopul ocrotirii şi promovării idealurilor şi principiilor care reprezintă patrimoniul lor comun;
...

Detalii

Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului Ministrilor Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei


Comitetul Miniştrilor, conform articolului 15b al statutului Consiliului Europei. Reamintind că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Conştient că unul dintre obiectivele Consiliului Europei este deopotrivă favorizarea Statului de Drept, care este la
...

Detalii

RECOMANDAREA REC (2000) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA STIMULAREA IMPLEMENTĂRII REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND SANCŢIUNILE ŞI MĂSURILE COMUNITARE*


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,punand accentul pe importanţa in continuare a creării, impunerii şi implementării sancţiunilor şi măsurilor comunitare bazate pe principiile menţionate in Recomandarea nr. R (92) 16 cu privire la Regulamentul
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY