Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere


Guvernele semnatare ale Acordului, denumite în continuare Părţi ,în dorinţa de a lărgi şi diversifica relaţiile de cooperare în cadrul programului Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei; luînd în considerare importanţa legăturilor comerciale între Părţi şi a celor cu alte ţări
...

Detalii

Acord cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Acord , considerând necesar de a simplifica formalităţile relative transferului internaţional al corpurilor persoanelor decedate, ţinând cont de faptul că transferul corpului unei persoane decedate nu creează nici un risc pe plan
...

Detalii

RECOMANDAREA REC (2006) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA CERCETAREA IN STARE DE AREST PREVENTIV, CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE IMPOTRIVA ABUZULUI*


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţiei importanţa fundamentală a prezumţiei nevinovăţiei şi dreptul la libertatea persoanei; Fiind conştienţi de dauna ireversibilă pe care o poate cauza cercetarea persoanelor in stare de arest
...

Detalii

RECOMANDAREA REC (2003) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA LIBERAREA CONDIŢIONATĂ


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15 b. al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că interesul statelor membre ale Consiliului Europei este stabili principii comune cu privire la executarea sancţiunilor de arest pentru a consolida colaborarea internaţională in acest
...

Detalii

Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile (adoptată de Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003)


Comitetul de Miniştri, în conformitate cu articolul 15. b al Regulamentului Consiliului Europei, considerând că delicvenţa juvenilă este percepută ca o chestiune de urgenţă în mai multe state din Europa, fiind conştienţi de faptul că deşi rata delicvenţei juvenile rămâne a fi mai mult sau mai
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY