» » » Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile (adoptată de Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003)

Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile (adoptată de Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003)


20.Rec-CoE-tratament-delincventa-juvenila_2003.doc [60 Kb] (cкачиваний: 51)
Comitetul de Miniştri, în conformitate cu articolul 15. b al Regulamentului Consiliului Europei, considerând că delicvenţa juvenilă este percepută ca o chestiune de urgenţă în mai multe state din Europa, fiind conştienţi de faptul că deşi rata delicvenţei juvenile rămâne a fi mai mult sau mai puţin constantă, caracterul şi gravitatea delicvenţei juvenile necesită noi abordări şi căi de intervenţie, luând în consideraţie faptul că sistemul tradiţional de justiţie penală nu este capabil, izolat să ofere soluţii adecvate privind tratamentul delicvenţilor juvenili, în virtutea faptului că nevoile sociale şi educaţionale ale acestora diferă de cele ale adulţilor; Fiind convinşi că reacţiile la delicvenţa juvenilă trebuie să poate caracter un multidisciplinar şi multistructural care să vizeze varietatea da factori care joacă un anumit rol la diferite nivele ale societăţii: individual, cel al familiei, al societăţii şi al comunităţii; Luând în consideraţie faptul că majoratul juridic nu coincide în mod imperios cu majoratul personalităţii, în aşa fel încât infractori adulţi necesită al tip de intervenţie diferit de cel aplicabil în cazul minorilor;
Mai mult ca atât în virtutea faptului că unele categorii de infractori minori aşa ca membrii minorităţilor etnice, femeile tinere şi cei care comit infracţiuni în grup pot avea nevoie de programe speciale de intervenţie,ținând cont, inter alia de Recomandarea Nr. R (87) 20 privind reacţiile sociale la delicvenţa juvenilă, Recomandarea Nr. R (88) 6 privind reacţiile sociale la delicvenţa juvenilă a minorilor care provin din familiile de emigranţi, Recomandarea Nr. R (2000) 20 privind rolul intervenţiei psihologice la etapa iniţială în scopul prevenirii criminalităţii;
Luând în consideraţie rezultatele Forului al 10-lea privind infractorii juvenili şi politicile penale (1991);
Respectând de Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, Convenţia Europeană privind Exercitarea Drepturilor Copilului, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, Regulile Standard Minime de Înfăptuire a Justiţiei Juvenile (regulile de la Beijing), principiile ONU pentru prevenirea delicvenţei juvenile (principiile Riyadh) şi Regulile Naţiunilor Unite pentru protecţia Minorilor aflaţi în detenţie,
Recomandă guvernelor Statelor Membre:
• Să se ghideze în legislaţia, politica şi practica sa de principiile şi măsurile prevăzute de prezenta recomandare;
• Să aducă prezenta recomandare precum şi memorandul explicativ în atenţia tuturor structurilor pertinente, mijloacelor mas media şi publicului; şi
• Să recunoască necesitatea normelor Europene separate şi distincte privitor la sancţiunile şi măsurile comunitare precum şi normele europene penitenciare pentru minori;

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548