» » » Recomandarea Rec (2003) 14 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind interoperabilitatea sistemelor informatice în sectorul justiţiei

Recomandarea Rec (2003) 14 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind interoperabilitatea sistemelor informatice în sectorul justiţiei


18.-Rec-2003-14-interoperabilitatea-sistememlor-informatice-din-justitie_2003.doc [59 Kb] (cкачиваний: 4)
Comitetul de Miniştri, în virtutea Articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,luând în considerare faptul că obiectivul Consiliului Europei este de a atinge o mai mare unitate între membrii săi,hotărât să îmbunătăţească calitatea serviciului public oferit cetăţenilor şi mediului de afaceri, în sectorul justiţiei.
Afirmând că un sistem de justiţie eficient este esenţial pentru a consolida democraţia şi domnia legii, acesta sporind încrederea publică în autoritatea statală, în special în capacitatea sa de a lupta împotriva infracţiunilor şi de a rezolva conflicte legale,recunoscând că tehnologia informaţiei a devenit indispensabilă pentru funcţionarea eficientă a sistemului de justiţie, în special având în vedere volumul crescând de activitate al instanţelor şi al altor organizaţii din sectorul justiţiei.
Recunoscând că funcţionarea eficientă a sectorului justiţiei în epoca informaticii necesită recunoaştere legală şi folosirea extinsă a schimburilor electronice de date între diferite organizaţii. Cunoscând faptul că cerinţele constituţionale, legale şi administrative şi tradiţiile atrag existenţa unei mari diversităţi de sisteme informatice în sectorul de justiţie al statelor membre. Cunoscând complexitatea crescândă a sistemelor informatice din sectorul justiţiei. Realizând că schimbul electronic de date eficient şi sigur între diferite organizaţii din sectorul justiţiei în aceste condiţii necesită interoperabilitatea sistemelor informatice. Recunoscând potenţialul interoperabilităţii pentru facilitarea cooperării legale transfrontaliere pentru a se adapta la necesitatea practică crescândă de cooperare mai strânsă între ţări în sectorul justiţiei.Cunoscând diferitele probleme de interoperabilitate ale sistemelor informatice din sectorul justiţiei, care rezultă din deficienţe administrative, de management sau tehnice. Recunoscând necesitatea de a îmbunătăţi interoperabilitatea sistemelor informatice din sectorul justiţiei prin aplicarea documentului interoperabil, standardele de comunicare şi abordările integrate proiectelor de tehnologie a informaţiei. Recunoscând faptul că introducerea interoperabilităţii în sectorul justiţiei necesită de asemenea modificări adecvate ale legii respective şi ale proceselor de lucru şi pregătirea adecvată a personalului. Cunoscând faptul că soluţiile de interoperabilitate pentru sectorul justiţiei ar trebui să fie adaptate la cerinţele specifice ale statelor membre. Recunoscând existenţa diferitelor necesităţi de interoperabilitate ale statelor membre, rezultând din diferenţele privind dezvoltarea tehnologiei informaţiei în sectorul justiţiei. Reamintind că modificările proceselor de lucru ale organizaţiilor din sectorul justiţiei, introduse de interoperabilitate nu ar trebui să afecteze garanţiile constituţionale ale independenţei sistemului judiciar în procesul administrării justiţiei. Cunoscând faptul că procesarea datelor în condiţiile interoperabilităţii prezintă atât avantaje cât şi riscuri cu privire la securitatea informaţiilor şi protecţia elementelor private în sectorul justiţiei. Luând în considerare Recomandarea Rec (2001) 2 privind crearea şi re-crearea sistemelor instanţelor şi sistemelor de informaţii legale într-o manieră eficientă din punct de vedere al costului, Recomandarea Rec (2201) 3 privind citarea şi alte servicii legale pentru cetăţeni prin folosirea noilor tehnologii şi Recomandarea Rec (2002) 2 privind accesul la documente oficiale.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548