» » » Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului Ministrilor Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei

Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului Ministrilor Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei


15.Codul-european-de-etica-al-politiei_2001.doc [393 Kb] (cкачиваний: 11)
Comitetul Miniştrilor, conform articolului 15b al statutului Consiliului Europei. Reamintind că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Conştient că unul dintre obiectivele Consiliului Europei este deopotrivă favorizarea Statului de Drept, care este la baza unei democraţii adevărate; Considerând că sistemul de justiţie penală joacă un rol determinant în protejarea Statului de drept şi că poliţia are un rol esenţial în cadrul acestui sistem;
Conştient de necesitatea, comună tuturor Statelor membre, de a duce o luptă eficace contra criminalităţii, la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional; Considerând că activităţile poliţiei sunt întreprinse într-o largă măsură, în raport strâns. cu populaţia şi că eficienţa lor depinde de susţinerea acesteia din urmă;
Recunoscând că majoritatea serviciilor de poliţie europene - în afara faptului ca veghează la respectarea legilor - joacă un rol social şi asigură un anumit număr de servicii în cadrul societăţii; Convins că încrederea populaţiei în poliţie este în mod riguros legată de atitudinea şi comportamentul poliţiei vis-a-vis de populaţie şi, în particular, de respectul demnităţii umane, libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale persoanei, care sunt consacrate îndeosebi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Considerând că principiile formulate în Codul de conduită al Naţiunilor Unite pentru cei responsabili de aplicarea legilor şi Rezoluţiei Adunării parlamentare a Consiliului Europei referitoare la Declaraţia despre poliţie. Păstrând în memorie principiile şi regulile enunţate în textele referitoare la poliţie - în spiritul dreptului penal, civil şi public şi al drepturilor omului, astfel adoptate de Comitetul de Miniştri, precum şi în deciziile şi hotărârile Curţii europene pentru Drepturile Omului şi în principiile adoptate de Comitetul pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.Recunoscând diversitatea structurilor de poliţie şi a mijloacelor de organizare ale actiunii poliţiei în Europa; Considerând necesitatea de definire a orientărilor şi principiilor europene comune, în cadrul obiectivelor generale, funcţionării şi reponsabilităţii poliţiei, în scopul asigurării securităţii şi respectării drepturilor persoanei în societăţile democratice funcţionând pe baza principiului preeminenţei dreptului; Recomandă guvernelor Statelor membre de a se inspira, în legislaţia şi practicile interne ale acestora şi în codurile lor de conduită în materie de poliţie, din principiile enunţate în "Codul european de etică al poliţiei", ce figurează în anexa prezentei Recomandări, în vederea aplicării lor progresive şi asigurarii unei difuzàri cât mai ample a acestui text.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548