» » » RECOMANDAREA REC (2000) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA STIMULAREA IMPLEMENTĂRII REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND SANCŢIUNILE ŞI MĂSURILE COMUNITARE*

RECOMANDAREA REC (2000) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA STIMULAREA IMPLEMENTĂRII REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND SANCŢIUNILE ŞI MĂSURILE COMUNITARE*


14.-Rec-CoE-R-2000-22-stimularea-implementarii-regulamentului-european-privind-sanctiunile-si-masurile-comunitare_2000.doc [75 Kb] (cкачиваний: 15)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,punand accentul pe importanţa in continuare a creării, impunerii şi implementării sancţiunilor şi măsurilor comunitare bazate pe principiile menţionate in Recomandarea nr. R (92) 16 cu privire la Regulamentul European al sancţiunilor şi măsurilor comunitare; Ţinand cont de rezultatele anchetei efectuate de Comisia Europeană pe Probleme de Infracţiune in implementarea Regulamentului European şi, in special, difi cultăţile intalnite de statele membre; Recunoscand necesitatea modifi cării Regulamentului 5 al Regulamentului European in lumina rezultatelor anchetei şi dezvoltarea practicii de supraveghere a inculpaţilor; Fiind conştienţi de faptul că odată cu expirarea timpului apar noi posibilităţi pentru o
utilizare mai efectivă şi mai vastă a sancţiunilor şi măsurilor comunitare; Recunoscand in continuare că dezvoltările esenţiale şi schimbarea practicii in domeniul
sancţiunilor şi măsurilor comunitare şi problemele depistate de către statele membre necesită explicări şi interpretări suplimentare a catorva prevederi conţinute in Regulamentul European; Accentuand că recursul la sancţiunile şi măsurile comunitare, şi implementarea lor, intotdeauna trebuie să se conducă de respectarea protecţiei legale fundamentale, după cum e stipulat in Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, şi de principiile cuprinse in Regulamentul European; Recunoscand relevanţa prezentei Recomandări cu Recomandările: nr. R (92) 17 cu privire la consecvenţa acuzării, nr. R (97) 12 cu privire la personalul responsabil pentru implementarea sancţiunilor şi măsurilor, nr. R (99) 19 cu privire la medierea in problemele penale şi nr. R (99) 22 cu privire la suprapopularea penitenciarelor şi infl aţia populaţiei in penitenciare; Recomandă guvernelor statelor membre:
– să se conducă in legislaţia şi practicile sale in ceea ce priveşte durata sancţiunilor şi măsurilor comunitare de textul revizuit al Regulamentului 5 al Recomandării nr. R (92) 16 cu privire la Regulamentul European privind sancţiunile şi măsurile comunitare, descrise in anexa 1 a prezentei Recomandări;
– să se conducă la revizuirea legislaţiei, politicii şi practicii sale ce ţine de crearea, impunerea şi implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare, de principiile definite in Anexa II a prezentei Recomandări, in vederea utilizării mai efi ciente a sancţiunilor şi măsurilor comunitare;
– să asigure cea mai vastă posibilă răspandire a Recomandării şi a raportului cu privire la utilizarea mai efi cientă a sancţiunilor şi măsurilor comunitare elaborate de Comisia Europeană pe Probleme de Infracţiune, acordand o atenţie deosebită asupra interpretărilor şi explicărilor suplimentare a anumitor Regulamente Europene, expuse in par. 129-168 al raportului sus-menţionat.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548