» » » RECOMANDAREA NR. R (97) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA SANCŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR

RECOMANDAREA NR. R (97) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA SANCŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR


8.Rec-CoE-R-97-12-perrsonalul-responsabil-de-implementarea-sanctiunilor-si-masurilor_1997.doc [107 Kb] (cкачиваний: 17)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,cu referire la interesele Consiliului Europei de a stabili principii comune in politica penală pentru controlul infracţiunilor şi căile de tratare a bănuiţilor şi condamnaţilor care au efect numai in cazul respectării drepturilor omului;
Recunoscand importanţa Rezoluţiei (66) 26 cu privire la statutul, recrutarea şi instruirea colaboratorilor instituţiilor penitenciare, şi Rezoluţia (68) 24 cu privire la statutul, selectarea şi instruirea gradelor de personal la conducere din instituţiile penale deopotrivă cu necesitatea de informare de a ţine cont de modifi cările in practica penală, administrativă şi profesională efectuate după adoptarea lor, şi care au fost defi nite inter alia in Recomandarea nr. R (87) 3 cu privire la Regulamentul Penitenciar European; Recunoscand necesitatea de a stabili şi principii pentru recrutarea, selectarea, instruirea şi statutul personalului responsabil de implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare care sunt defi nite in Recomandarea nr. R (92) 16 cu privire la Regulamentul European privind
Sancţiunile şi Măsurile Comunitare; Luand in consideraţie că implementarea satisfăcătoarea a sancţiunilor şi măsurilor de arest preventiv necesită utilizarea unui personal de inaltă competenţă, califi care şi responsabilitate in ceea ce priveşte realizarea prevederilor sancţiunilor şi măsurilor; Recunoscand că realizarea anumitor prevederi ale sancţiunilor comunitare şi de arest preventiv tot mai mult necesită o colaborare stransă intre personalul responsabil de implementarea
lor in cadrul acestor două sectoare, şi, prin urmare posibilităţile mobilităţii personalului merită a fi luate in consideraţie; Ţinand cont de faptul că este de dorit ca personalul să fi e recrutat şi selectat cu califi cări şi calităţi de personalitate şi caracter care corespund diferitor sarcini; Afirmand că le trebuie acordate posibilităţi considerabile de a-şi dezvolta continuu cunoştinţele şi capacităţile pentru a-şi indeplini sarcinile şi de a confrunta noi probleme cu competenţă şi cu o imaginaţie inovativă, dar realistică; Avand in vedere că colaborarea intre personalul responsabil de implementarea sancţiunilor şi măsurilor va fi facilitată, dacă ei işi exercită activitatea sa in baza cunoştinţelor impărtăşite cu privire la scopul şi metodele de lucru; Luand in consideraţie, totuşi, că recrutarea, selectarea şi dezvoltarea profesională a personalului de implementare a sancţiunilor şi măsurilor comunitare şi de arest preventiv trebuie efectuate in conformitate cu principiile care se referă la o abordare uniformizată a activităţii lor. Luand in consideraţie importanţa faptului că personalul trebuie să dispună de un statut corespunzător funcţiilor sale de bază pe care le exercită din partea societăţii, şi trebuie să aibă condiţii de lucru care corespund califi cărilor lor şi care ţin cont de natura dăunătoare a activităţii lor; Afirmand importanţa de a explica baza etică a activităţii efectuate de personalul responsabil de implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare şi de arest; Recomandă guvernelor statelor membre:
– să se conducă de principiile cu privire la recrutarea, selectarea, instruirea, condiţiile de muncă şi mobilitate a personalului responsabil de implementarea sancţiunilor şi măsurilor defi nite in Anexa I la prezenta Recomandare;
– să intreprindă măsuri adecvate de furnizare a reperelor etice naţionale pentru personalul responsabil de implementarea sancţiunilor şi măsurilor fi e prin intocmirea acestor repere in corespundere cu Reperele Europene defi nite in Anexa II la prezenta Recomandare, fi e prin adaptarea, dacă e necesar, a reperelor etice naţionale existente in conformitate cu Reperele Europene;
– să incurajeze ce mai largă posibilă răspandire a Recomandării şi a Memorandului Explicativ.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548