» » » RECOMANDAREA NR. R (87) 18 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SIMPLIFICAREA JUSTIŢIEI PENALE

RECOMANDAREA NR. R (87) 18 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SIMPLIFICAREA JUSTIŢIEI PENALE


4.-Rec-CoE-R-87-18-simpificarea-justitiei-penale_1987.doc [93,5 Kb] (cкачиваний: 51)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei, reamintind că scopul Consiliului Europei constă in obţinerea unei unităţi mai mari intre membrii săi; Luand in consideraţie că acţiunile comune de a accelera şi simplifi ca activitatea sistemului de justiţie penală trebuie să se efectueze conform cerinţelor defi nite in special in art. 5 şi 6 ale Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului; Referindu-se la creşterea numărului de cauze penale remise in instanţe, şi in special cele cu pedepse mici, şi la problemele cauzate de lungimea proceselor penale; Avand in vedere că tergiversarea in examinarea infracţiunilor plasează dreptul penal intro lumină nefavorabilă şi afectează buna administrare a justiţiei; Ţinand cont că tergiversările in administrarea justiţiei penale poate fi remediată, nu numai prin alocarea anumitor resurse şi căile de utilizare a lor, dar şi printr-o defi nire clară a priorităţilor pentru realizarea politicii infracţionale, cu referire atat la formă, cat şi la substanţă, prin:
– recurgere la principiul urmăririi discreţionare;
– aplicarea următoarelor măsuri in examinarea infracţiunilor mici şi in masă:
– aşa-numitele proceduri sumare;
– examinări in afara instanţei de către autorităţile competente in probleme penale şi alte
autorităţi de intervenţie, ca o alternativă posibilă de urmărire,
– aşa-numitele proceduri simplifi cate;
– simplifi carea procedurilor legale ordinare;
Referindu-se la concluziile intrunirii Miniştrilor de Justiţiei Europeni la Montreux din 10 septembrie 1981,
1. cand a fost adoptată prezenta recomandare, Reprezentantul Republicii Federative Germania,
in conformitate cu art. 10.2.c al Regulamentului de Procedură pentru intrunirea Vice-
Miniştrilor, a rezervat dreptul Guvernului săi de a corespunde sau nu paragrafelor II.a.3 şi
II.a.4 ale recomandării.
Recomandă guvernelor statelor membre, la revizuirea principiilor constituţionale sau tradiţiilor legale, să intreprindă măsurile necesare pentru a aplica principiile definite în RECOMANDAREA NR. R (87) 18 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SIMPLIFICAREA JUSTIŢIEI PENALE

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548