» » » Protocolul optional la Conventia cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor in conflicte armate

Protocolul optional la Conventia cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor in conflicte armate


16a.-Protocol-optional-conv-dr-copil-privind-participarea-copiilor-in-conflicte-armate.doc [60 Kb] (cкачиваний: 11)
Statele parti la prezentul Protocol ,
Incurajate de sprijinul extraordinar de care s-a bucurat Conventia cu privire la drepturile copilului, care demonstreaza puternicul angajament care exista pentru promovarea si protectia drepturilor copilului,
Reafirmind nevoia de a acorda o protectie speciala pentru drepturile copilului si chemind la imbunatatirea permanenta a situatiei copiilor, fara nici o deosebire, precum si la asigurarea dezvoltarii si educarii lor in conditii de pace si securitate,
Tulburate de efectele daunatoare si extinse ale conflictelor armate asupra copiilor si de consecintele pe termen lung pe care le au cu privire la asigurarea unei paci, securitati si dezvoltari durabile,
Condamnind luarea copiilor drept tinte in situatii de conflict armat si de atac direct asupra locurilor protejate de dreptul international, cum ar fi locurile unde se afla in general multi copii, de exemplu scolile si spitalele,
Luind nota de adoptarea Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale, document in care se enumera printre crimele de razboi si recrutarea sau inrolarea copiilor sub virsta de 15 ani sau folosirea acestora ca participanti activi la confruntari in cadrul conflictelor armate internationale si neinternationale,
Considerind, prin urmare, ca pentru consolidarea in continuare a drepturilor recunoscute in Conventia cu privire la drepturile copilului este necesara o mai buna protectie a copiilor fata de implicarea in conflicte armate,
Luind nota de continutul articolului 1 al Conventiei cu privire la drepturile copilului, in care se spune ca, in sensul acestei Conventii, prin copil se intelege orice fiinta umana sub virsta de 18 ani, cu exceptia situatiilor in care, in temeiul legii aplicabile copilului, majoratul se atinge la o virsta mai mica,
Convinse ca adoptarea unui protocol optional la Conventie prin care se ridica virsta minima la care o persoana poate fi inrolata in fortele armate si de la care poate participa la confruntari va contribui in mod efectiv la aplicarea principiului dupa care interesele superioare ale copilului trebuie sa primeze in toate deciziile care il privesc pe copil,
Luind nota de recomandarea celei de a XXVI-a Conferinte Internationale a Crucii Rosii si a Semilunii Rosii care a avut loc in decembrie 1995, ca partile implicate intr-un conflict sa ia toate masurile posibile pentru a evita implicarea copiilor sub 18 ani in confruntarea in cauza,
Salutind adoptarea prin consens, in iunie 1999, a Conventiei nr. 182 a Organizatiei Internationale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme de munca a copiilor si luarea unor actiuni imediate pentru eliminarea acestora, care interzice, printre altele, inrolarea fortata sau obligatorie a copiilor in vederea implicarii lor in conflicte armate,
Condamnind cu profunda ingrijorare inrolarea, instruirea si utilizarea copiilor in confruntari, in interiorul si in afara granitelor nationale, de catre grupuri armate care nu fac parte din fortele armate ale unui stat si recunoscind raspunderea pe care si-o asuma cel care recruteaza, instruiesc si utilizeaza copii in acest sens,
Amintind obligatia tuturor partilor la un conflict armat de a conforma prevederilor internationale cu privire la respectarea drepturilor omului,
Subliniind ca prezentul Protocol nu aduce atingere scopurilor si principiilor enuntate de Carta Natiunilor Unite, in mod deosebit la articolul 51 si nici normelor relevante cu privire la drepturile omului,
Tinind seama de faptul ca pentru deplina protectie a copiilor, mai ales in timpul conflictelor armate si al ocupatiei straine, este esentiala existenta unor conditii de pace si securitate bazate pe respectarea deplina a scopurilor si principiilor enuntate in Carta si respectarea normelor relevante, cu privire la drepturile omului,
Constiente de nevoile speciale ale copiilor care, din cauza situatiei lor economice si sociale sau a sexului, sunt deosebit de vulnerabili in privinta inrolarii sau utilizarii lor in cadrul unor confruntari, incalcindu-se astfel dispozitiile prezentului Protocol,
Constiente in egala masura de necesitatea de a se tine seama de cauzele economice, sociale si politice profunde ale participarii copiilor la conflictele armate,
Convinse de necesitatea de a se consolida cooperarea internationala in aplicarea prezentului Protocol, pentru a asigura reabilitatea fizica si psihosociala si reintegrarea copiilor victime ale conflictelor armate,
Incurajind participarea comunitatii si indeosebi a copiilor si copiilor victime la diseminarea programelor informative si educative privind aplicarea prezentului Protocol,
Au convenit, dupa cum urmează în Protocolul optional la Conventia cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor in conflicte armate.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548