» » » ANSAMBLUL REGULILOR MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING)

ANSAMBLUL REGULILOR MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING)


13_Ansamblul-regulilor-minime-ale-ONU-privind-administrarea-justitiei-pentru-minori-Regulile-de-la-Beijing-1985.doc [41,5 Kb] (cкачиваний: 74)
(Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985)
Adunarea generală,
Avand in vedere spiritul Declaraţiei universale a drepturilor omului, Pactul internaţional
cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale şi celelalte instrumente cu privire la drepturile omului se vor raporta
drepturile tinerilor,
Avand in vedere in egală măsură faptul că anul 1985 este Anul internaţional al tineretului;
participarea, dezvoltarea, pacea şi importanţa faptului că intreaga comunitate internaţională
legată de protejarea şi promovarea tinerilor trebuie să ateste (dovedească) locul acordat Declaraţiei
drepturilor copilului,
Amintind rezoluţia 4 adoptată de cel de-al 6-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea
crimei şi pentru tratamentul delincvenţilor, in care ONU a cerut să fi e elaborat un
ansamblu minim de reguli cu privire la administrarea justiţiei pentru minori şi tratamentul
minorilor care să poată servi drept model statelor membre,
Amintind in egală măsură hotărarea 1984/153 a Consiliului economic şi social, la data
de 25 mai 1984, prin care Consiliul a transmis, prin intermediul Reuniunii inter-regionale
pregătitoare ţinută la Beijing in 14-18 mai 1984, proiectul Ansamblului minim de reguli al
celui de-al 7-lea Congres ONU pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor, care
s-a ţinut intre 26 august şi 6 septembrie 1985 la Milano (Italia),
Recunoscand că tinerii, nefi ind incă decat la stadiile iniţiale ale dezvoltării personalităţii
lor, au nevoie, pentru a se dezvolta psihic şi intelectual şi pentru a se integra mai bine in
societate, de o atenţie şi o asistenţă deosebite şi trebuie să fi e protejaţi de lege potrivit cu
condiţiile care garantează liniştea lor, libertatea lor, demnitatea lor şi siguranţa lor,
Considerand că legislaţiile, politicile şi practicile naţionale actuale trebuie probabil să
fi e revizuite şi modifi cate ţinand seama de normele stabilite de către ansamblul minim de
reguli,
Considerand şi faptul că, chiar pare difi cil să fi e aplicate in conjunctura socială, economică
şi culturală, politică şi juridică actuală, aceste norme sunt cu toate acestea considerate
constituind obiectivele minime ale politicii referitoare la justiţia pentru minori:
1 – Notează cu satisfacţie contribuţia pe care Comitetul pentru prevenirea crimei şi lupta
impotriva delincvenţei, Secretarul general, Institutul pentru prevenirea crimei şi tratamentul
delincvenţilor in Asia şi in Extremul Orient şi celelalte institute ale Naţiunilor Unite le-a adus
la elaborarea Ansamblului de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea
justiţiei pentru minori;
2 – Ia notă cu satisfacţie de raportul Secretarului general asupra proiectului Ansamblului
de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori;
3 – Felicită Reuniunea pregătitoare inter-regională ţinută la Beijing de a fi pus la punct
versiunea defi nitivă a Ansamblului de reguli asupra căruia cel de-al 7-lea Congres pentru
prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor a rămas neclintit pentru examen şi hotărarea
fi nală;
4 – Adoptă Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea
justiţiei pentru minori recomandat de cel de-al 7-lea Congres, al cărui text este reprodus
in anexa prezentei rezoluţii şi aprobă recomandarea celui de-al 7-lea Congres
care are drept scop să specifi ce in mod egal acest ansamblu de reguli sub numele de
„Regulile de la Beijing”;
5 – Invită Statele membre la armonizarea, dacă este necesar, a textelor legislative, a principiilor
directoare şi a măsurilor practice, in mod deosebit in domeniul pregătirii personalului
din sistemul de justiţie pentru minori cu Regulile de la Beijing, astfel ca aceste
reguli să fi e cunoscute autorităţilor competente şi publicului;
6 – Angajează Comitetul pentru prevenirea crimei şi pentru lupta impotriva delincvenţei
să formuleze, cu concursul institutelor Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi
pentru tratamentul delincvenţilor, măsurile care să permită aplicarea in mod efectiv a
Regulilor de la Beijing;
7 – Invită Statele membre să-l informeze pe Secretarul general despre punerea in practică
a Regulilor de la Beijing şi să comunice in mod regulat Comitetului pentru prevenirea
crimei şi pentru lupta impotriva delincvenţilor, rezultatele obţinute;
8 – Roagă statele membre şi pe Secretarul general să intreprindă cercetări şi să creeze o
bază de date cu privire la politicile şi practicile efi cace de administrare a justiţiei pentru
minori;
9 – Roagă pe Secretarul general să procedeze in aşa fel ca textele Regulilor de la Beijing
să fi e difuzate cat mai larg posibil in toate limbile ofi ciale ale ONU şi in special să
intensifi ce informarea cu privire la justiţia pentru minori, şi invită statele membre in
sensul acesta;
10 – Roagă pe Secretarul general să pună la punct proiectul pilot cu privire la aplicarea
Regulilor de la Beijing;
11 – Roagă pe Secretarul general şi statele membre să prevadă resursele necesare pentru
a asigura aplicarea Regulilor de la Beijing, conţinand resurse pentru recrutarea, pregătirea
şi schimbul de personal, pentru munca de cercetare, evaluare şi de elaborare de
soluţii pentru inlocuirea detenţiei (intemniţării);
12 – Roagă cel de-al 8-lea Congres al Naţiunilor Unitate pentru prevenirea crimei şi tratamentul
delincvenţilor de a studia, cu titlu de punct distinct al ordinei de zi cu privire
la justiţia pentru minori, progresele realizate in aplicarea Regulilor de la Beijing şi
recomandările ce fi gurează in prezenta rezoluţie;
13 – Cere imediat tuturor organismelor competente ale Naţiunilor Unite şi in special Comisiilor
regionale şi instituţiilor specializate, institutelor, ce aparţin Naţiunilor Unite,
pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor şi celorlalte organizaţii neguvernamentale
şi nonguvernamentale, să colaboreze cu Secretariatul şi să ia, in domeniul
lor de competenţă, măsurile dorite pentru a se mobiliza intr-un efort concentrat şi susţinut
in vederea aplicării principiilor enunţate in regulile de la Beijing.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548