Analiza sistemului de protecţie a copiilor în situaţii de risc şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească


Cuprins: 1. Context 2. Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului 3. Sistemul actual de prevenire a separării copilului de familie 4. Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească 4.1. Adopția... Sistemului de protecţie a
...

Detalii

Suport de curs-dreptul familiei


Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie, precum şi din alte relaţii asimilate de lege, sub unele aspecte, relaţiilor de familie. Ca ramură de drept, apartenenţa sa la dreptul privat este
...

Detalii

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală


Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 16, pag.262 Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
...

Detalii

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY