CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA (COMENTARIU APLICATIV)


Categoria: Drept penal, Publicaţii / publicat: 17-01-2017, 14:32

Scopul lucrării este de a pune la dispoziția specialiștilor în drept, implicați în instrumentarea unui dosar penal, a unei surse de informații practice. Informațiile sunt plasate în notele de la fiecare articol din Codul de procedură penală, în măsura în care există norme sau jurisprudență. Acest
...

Detalii

Studiul „Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”


Pentru realizarea studiului, au fost analizate cadrul regulatoriu international şi european în domeniul drepturilor copilului, justiţiei pentru copii şi prevenirii infracţiunilor, practica altor state în domeniu, literatura şi doctina de specialitate şi elaborările în domeniul justiţiei pentru
...

Detalii

Metodologia de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova


În ultimii câţiva ani în Republica Moldova au fost depuse multiple eforturi pentru diminuarea incidenţei fenomenului de tortură, altor rele tratamente şi reducerea impunităţii. Deşi sursele oficiale sunt tentate în a prezenta o reducere considerabilă a cazurilor de tortură, în practică acest flagel
...

Detalii

Mecanismul de dejuciarizare în Republica Moldova


Dejudiciarizarea-2015.pdf [1,64 Mb] (descarcari: 62) Pentru a contribui la dezvoltarea unor practici noi de reacţionare la delincvenţa juvenilă, ân anul 2012 Institutul de Reforme Penale a iniţiat Proiectul „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat
...

Detalii

Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova


Este notoriu că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, totodată ei sunt una din cele mai vulnerabile grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, mediu sigur şi atitudini corespunzătoare din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei fapte
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY