Drept fiscal


Categoria: Drept public » Drept fiscal / publicat: 13-01-2014, 21:02

Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, este format din totalitatea actelor normative ce reglementează raporturile juridice fiscale care se nasc, se modifică şi se sting în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la contribuabili. Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public.
...

Detalii

Lege cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală


LEGE Nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Publicat : 08.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 18-19 art Nr : 57 Data intrarii in vigoare : 01.07.2003 MODIFICAT LP77 din 12.04.13,
...

Detalii

Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale


Categoria: Drept public » Drept fiscal / publicat: 22-11-2013, 23:29

HOTĂRÎRE Nr. 638 din 08.06.2007 pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85 art Nr : 670 MODIFICAT Erata MO107-11/27.07.07 pag.81 În scopul executării articolelor II şi V din Legea
...

Detalii

Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat


Categoria: Drept public » Drept fiscal / publicat: 12-11-2013, 18:20

HOTĂRÎRE Nr. 1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197 art Nr : 1887 MODIFICAT HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285 HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
...

Detalii

Cod fiscal al Republicii Moldova


Categoria: Drept public » Drept fiscal / publicat: 12-11-2013, 18:05

CUPRINS Titlul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Relaţiile reglementate de prezentul cod Articolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova Articolul 3. Legislaţia fiscală Articolul 4. Acordurile (convenţiile) internaţionale Articolul 5. Noţiuni generale Articolul 6.
...

Detalii

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY