Legea instituţiilor financiare


instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95 Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-81/199 din 13.05.2011 Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.110-113/334 din 02.07.2010 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1/2 din 01.01.1996 * * * C U P R I N S Capitolul I
...

Detalii

Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei


L E G E cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995 * * * C U P R I N S Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Statutul juridic al Băncii Naţionale a Moldovei Articolul 2. Noţiuni utilizate
...

Detalii

Lege privind sistemul bugetar şi procesul bugetar


LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 Publicat : 27.03.1997 în Monitorul Oficial Nr. 19 Data intrarii in vigoare : 31.08.2000 MODIFICAT LP1101 din 30.06.00, MO109/31.08.00 Parlamentul adoptă prezenta lege. Lege privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
...

Detalii

Lege cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală


LEGE Nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Publicat : 08.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 18-19 art Nr : 57 Data intrarii in vigoare : 01.07.2003 MODIFICAT LP77 din 12.04.13,
...

Detalii

Lege privind finanţele publice locale


LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253 art Nr : 996 MODIFICAT LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777 LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12 LP91 din 26.04.12,
...

Detalii

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY