Dreptul familiei

Analiza sistemului de protecţie a copiilor în situaţii de risc şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească

Cuprins: 1. Context 2. Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului 3. Sistemul actual de prevenire a separării copilului de familie 4. Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească 4.1. Adopția... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Analiza-sistemului-de-protecţie-a-copiilor-în-situaţii-de-risc-şi-a-celor-rămaşi-fără-ocrotire-părintească.pdf" ]

Continuați lectură →

Suport de curs-dreptul familiei

Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie, precum şi din alte relaţii asimilate de lege, sub unele aspecte, relaţiilor de familie. Ca ramură de drept, apartenenţa sa la dreptul privat este incontestabilă. Unele particularităţi ale dreptului familiei sunt evidenţiate prin aplicarea criteriilor subsidiare de diviziune, precum calitatea subiectelor, caracterul normelor juridice, natura sancţiunilor... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Suport-de-curs-dreptul-familiei.pdf" ]

Continuați lectură →

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 16, pag.262 [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Convenţie-cu-privire-la-asistenţa-juridică-şi-raporturile-juridice-în-materie-civilă-familială-şi-penală.pdf" ]

Continuați lectură →