Dreptul civil

Dreptul la libertatea personală de Albert Venn Dicey

Autorul acestei lucrări , Albert Venn Dicey(1835-1922) este fără îndoială unul dintre cei mai importanți și cei mai puțin ,, erodați,, autori de studiu de drept constituțional. Această lucrare a fost tradusă tîrziu în limba română, datorită incompatibilității constituționalismului britanic cu cel continental. Însă valoarea juridică pe care o afirmă constituția britanică este supremația dreptului, , adică ceea ce constituționalismul republican reușește să pună destul de vag în practică. În acest context, ar fi probabil interesant dacă s-ar discuta la noi celebra teză a lui Dicey în legătura cu incompatibiliatea dintre rule of law și dreptul administrativ aculturat după modelul...

Continuați lectură →

Răspunderea juridică a avocaţilor

Pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a unor aspecte importante ce ţin de profesia juridică, Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unor îndrumare pentru avocaţi şi avocaţii-stagiari. Acest îndrumar este ultimul dintr-o serie de patru îndrumare care s-au referit la (1) principiile fundamentale ale avocaturii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Raspunderea_juridica_a_avocatilor.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2012-2015

Strategia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru perioada 2012-2015 este elaborată în vederea consolidării instituţiei avocaturii în Republica Moldova, pentru a ridica reputaţia avocaţilor în societate, pentru a asigura administrarea eficientă a instituţiei avocaturii şi implicarea mai activă a Uniunii Avocaţilor r în soluţionarea problemelor cu care se confruntă avocaţii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Strategia-Uniunii-Avocaţilor-pentru-perioada-2012-2015.pdf" ]

Continuați lectură →

Analiza sistemului de protecţie a copiilor în situaţii de risc şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească

Cuprins: 1. Context 2. Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului 3. Sistemul actual de prevenire a separării copilului de familie 4. Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească 4.1. Adopția... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Analiza-sistemului-de-protecţie-a-copiilor-în-situaţii-de-risc-şi-a-celor-rămaşi-fără-ocrotire-părintească.pdf" ]

Continuați lectură →

Lista cronologică a hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie

Lista cronologică a hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie 1974 1.Cu privire la practica judiciară în cauzele despre decăderea din drepturile părinteşti a cetăţenilor care nu asigură educaţia corespunzătoare a copiilor. (Hotărîrea Plenului nr. 3 din 23 mai 1974); 1979 2.Despre practica judiciară în cauzele civile privind limitarea capacităţii de exerciţiu a cetăţenilor care fac abuz de băuturi spirtoase sau substanţe narcotice. (Hotărîrea Plenului nr. 1 din 14 mai 1979)... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Lista-cronologică-a-hotărîrilor-Plenului-Curţii-Supreme-de-Justiţie.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 16, pag.262 [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Convenţie-cu-privire-la-asistenţa-juridică-şi-raporturile-juridice-în-materie-civilă-familială-şi-penală.pdf" ]

Continuați lectură →

Legea cu privire la libertatea de exprimare comentariu

Cuprins CHESTIUNI GENERALE....................................4 Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Scopul şi sfera de aplicare a legii...................5 Articolul 2. Noţiuni principale.....................................................................6 Articolul 3. Libertatea de exprimare.......................................................... 11 Articolul 4. Libertatea de exprimare a mass-mediei......................................................... 13 Articolul 5. Interzicerea cenzurii în mass-media.............................................................. 14 Articolul 6. Libertatea publicului de a fi informat............................................................ 15 Articolul 7. Dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale......................... 15 Articolul 8. Imunitatea în cauzele cu privire la defăimare.................................................. 18 Articolul 9. Libertatea de a critica statul, autorităţile publice şi persoanele care exercită funcţii publice...................................................... 20 Articolul 10. Dreptul la respectul vieţii private şi de familie................................................ 22 Articolul 11....

Continuați lectură →

Manualul judecătorului pe cauze civile

COORDONATORII EDIŢIEI: Mihai Poalelungi, doctor în drept, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a RM Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar (Titlurile I-V) Diana Sârcu, doctor în drept, conferenţiar universitar (Titlul VI) AUTORI: 1. Mihai Poalelungi, doctor în drept, Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie a RM. 2. Svetlana Filincova, judecător, Vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie a RM, Preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ. 3. Iulia Sîrcu, judecător, Vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ. 4. Dumitru Visternicean, judecător-detaşat al CSJ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii al RM. 5. Anastasia Pascari,...

Continuați lectură →