» Teoria politică a Dreptului – succinte comentarii

Teoria politică a Dreptului – succinte comentarii


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 16:00

Teoria-politic-a-Dreptului-succinte-comentarii.pdf [200,1 Kb] (cкачиваний: 9)
Eminentul jurist austriac Hans Kelsen a formulat și a dezvoltat celebra ”Teorie pură a dreptului”, оn lucrarea purtвnd același nume ”Reine Rechtlehre”. Această teorie afirmă pozitivul juridic pur și normativismul, fără acceptarea unor influențe din partea școlii istorice a dreptului sau a școlii sociologice a dreptului. De asemenea, această teorie respinge ideea ”dreptului natural”. Pentru Hans Kelsen, Dreptul reprezintă o ierarhie de norme juridice. ”Teoria pură a dreptului” fiind știință nu se ocupă cu validarea sau constatarea eficienței normelor juridice. ”Doctrina pură a dreptului” studiază, in abstracto, ordonarea, sub formă piramidală, a normelor juridice. Drept urmare ierarhizarea normelor juridice constituie principala preocupare a acestei teorii. Validitatea unei norme juridice aflată pe scară inferioară este dată оntotdeauna de o normă juridică preexistentă și superioară оn ”complexul piramidal”. Normele juridice, prin оnsăși natura lor, pot fi duse la оndeplinire, оn caz de necesitate, și prin forța coercitivă a statului, ele fiind prin natura lor imperative (o parte considerabilă din acestea – N. A.). În concepția lui Hans Kelsen teoria monistă se manifestă оn mod pregnant. Statul este identificat cu Dreptul pentru că reprezintă, practic, un ”sistem juridic”. Altfel spus, оn această concepție statul este doar un ”sistem juridic”. Оn aceste condiții un stat, indiferent de regimul politic adoptat, este Statul de Drept, pentru simplul motiv că statul se identifică cu Dreptul, оn orice timp istoric și оn toate orвnduirile sociale!!!! Monismul Kelsian merge și mai departe considerвnd că, pe lвngă identitatea statului cu Dreptul, mai există și alte identități: a dreptului obiectiv (pozitiv) cu dreptul subiectiv; a dreptului public cu dreptul privat și identitatea dreptului național cu dreptul internațional public. Marele jurist considera că dreptul subiectiv nu are o existență autonomă deoarece el reprezintă o extensie a dreptului obiectiv (pozitiv). Fundamentul Dreptului оl constituie obligațiile оntrucвt sistemul dreptului este, оn realitate, un sistem al obligațiilor. Dreptul privat nu ar exista оn realitate deoarece voința părților nu are aptitudinea instituirii unor obligații cu caracter juridic. Voința subiectelor este doar ocrotită de normele juridice, acestea din urmă sancționвnd conduitele ilicite.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548