» Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 10:28

22b._Conv-criminal-transfron-protocol-trafil-ilegal-migranti-2000.doc [125,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Statele Părţi la prezentul Protocol ,declarând că o acţiune eficientă în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare necesită o apropiere globală şi internaţională, inclusiv cooperare, schimb de informaţii şi alte măsuri corespunzătoare, de natură socială şi în special economică, la nivel naţional, regional şi internaţional,amintind Rezoluţia 54/212 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 22 decembrie 1999, prin care Adunarea generală a invitat insistent statele membre şi organismele Naţiunilor Unite să întărească cooperarea internaţională în domeniul migrărilor internaţionale şi al dezvoltării în scopul confruntării cu cauzele profunde ale migrărilor, în special acelea care sunt legate de sărăcie, să reducă avantajele pe care migrările internaţionale le aduc celor interesaţi şi să încurajeze, după cum au convenit, mecanismele interregionale, regionale şi subregionale pentru a continua să se ocupe de problema migrărilor şi a dezvoltării, fiind convinse că migranţii trebuie să fie trataţi cu umanitate şi că drepturile lor trebuie să fie pe deplin protejate, ţinând cont de faptul că, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanţe internaţionale, nu există nici un instrument universal care să aibă drept obiect toate aspectele traficului ilegal de migranţi şi alte chestiuni legate de acesta, preocupate de creşterea considerabilă a activităţilor grupurilor criminale organizate în materie de trafic ilegal de migranţi şi a altor activităţi infracţionale legate de acestea, prevăzute de prezentul Protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective, preocupate de asemenea de faptul că traficul ilegal de migranţi riscă să pună în pericol viaţa şi securitatea migranţilor respectivi,
amintind Rezoluţia 53/111 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 9 decembrie 1998 prin care Adunarea generală a decis crearea unui comitet interguvernamental special cu o componenţă nelimitată, însărcinat să elaboreze o convenţie internaţională generală împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi să examineze dacă se poate elabora, în special, un instrument internaţional de luptă împotriva traficului şi transportului ilegal de migranţi, inclusiv pe calea maritimă, convinse că faptul de a adăuga la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate un instrument internaţional împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare va ajuta la prevenirea şi la combaterea acestui gen de criminalitate,
au convenit cele ce urmează în Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548