» PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA IMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA IMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 09:37

12a_-protocolul-Facultativ.doc [124 Kb] (cкачиваний: 13)
Statele părţi la prezentul Protocol ,reconfi rmand că torturile şi alte tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt interzise şi prezintă grave incălcări ale drepturilor omului, conştientizand necesitatea unor măsuri continue pentru realizarea obiectivelor Convenţiei impotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante /in continuare Convenţie/ şi sporirii protecţiei persoanelor private de libertate impotriva torturilor şi altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante, menţionand că articolele 2 şi 16 ale Convenţiei obligă fi ecare stat parte să ia măsuri efi ciente pentru a preveni comiterea unor acte de tortură şi altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante pe teritoriul de sub jurisdicţia sa, recunoscand că statele sunt responsabile pentru respectarea articolelor respective, că sporirea protecţiei persoanelor private de libertate şi respectarea necondiţionată a drepturilor
lor umane constituie obligaţia comună a tuturor şi că organele internaţionale de executare completează şi consolidează măsurile naţionale, subliniind că prevenirea efectivă a torturilor şi altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante impune adoptarea unor măsuri in domeniul educaţiei, precum şi cumularea măsurilor legislative, administrative, judiciare şi a altor măsuri, amintind, de asemenea, că Conferinţa Mondială pentru Drepturile Omului de la Viena din iunie 1993 a declarat categoric că eforturile pentru eradicarea torturii trebuie să fi e orientate, intai de toate, asupra prevenirii acestora şi a chemat la adoptarea protocolului facultativ la Convenţie, care are drept obiectiv instituirea unui sistem preventiv de vizitare regulată a locurilor de ţinere in stare de arest, avand convingerea că protecţia persoanelor private de libertate impotriva torturilor şi a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante poate fi sporită in baza unor măsuri preventive nejudiciare, intemeiate pe vizitarea regulată a locurilor de ţinere in stare de arest,au convenit asupra PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA IMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548