ianuarie 17, 2017

Codul de procedură penală al republicii moldova (comentariu aplicativ)

Scopul propus a fost elaborarea unui instrument de lucru util, pentru cei care gestionează un dosar penal. Acest fapt a determinat renunțarea, pe cât a fost posibil, la doctrină și punerea accentului pe norme și jurisprudență. La unele articole au fost prezentate standardele internaționale cu indicarea datei la care Republica Moldova a aderat. Am considerat necesar de a prezenta, în măsura posibilităților, standardele elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și expuse în jurisprudența sa (echr.coe.int. hudoc). În același mod s-a procedat și cu jurisprudența Curții Constituționale (www.constcourt.md cc doc). Au fost analizate și norme interne, ce se conțin în...

Continuați lectură →