martie 23, 2015

Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Este notoriu că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, totodată ei sunt una din cele mai vulnerabile grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, mediu sigur şi atitudini corespunzătoare din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei fapte social-periculoase sau antisociale trebuie să îngrijoreze întreaga societate. Aceasta presupune intervenţii promte de suport şi protecţie din partea familiei, instituţiilor publice şi private din comunitate şi dacă este cazul - a sistemului de justiţie. În ultimii ani, în Republica Moldova, au fost lansate mai multe iniţiative de reformă. O parte considerabilă dintre acestea au vizat...

Continuați lectură →