» » » RECOMANDAREA REC (2006) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA CERCETAREA IN STARE DE AREST PREVENTIV, CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE IMPOTRIVA ABUZULUI*

RECOMANDAREA REC (2006) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA CERCETAREA IN STARE DE AREST PREVENTIV, CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE IMPOTRIVA ABUZULUI*


23.-Rec-CoE-R-2006-13-cercetarea-in-stare-de-arest-preventiv-masuri-de-protectie-contra-abuzului_2006.doc [99 Kb] (cкачиваний: 76)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţiei importanţa fundamentală a prezumţiei nevinovăţiei şi dreptul la libertatea persoanei; Fiind conştienţi de dauna ireversibilă pe care o poate cauza cercetarea persoanelor in stare de arest preventiv care in rezultat au fost găsite nevinovate sau scoase de sub acuzare şi de impactul dăunător pe care il poate avea arestul preventiv asupra relaţiilor de familie; Luand in consideraţie consecinţele fi nanciare ale cercetării in stare de arest preventiv pentru stat, indivizii afectaţi şi economia in general; Ţinand cont de numărul considerabil al persoanelor cercetate in stare de arest preventiv şi problemele de suprapopulare a penitenciarelor; Referindu-se la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, raporturile Comisiei Europene pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentului sau Pedepselor Inumane sau Degradante şi opiniile tratatului organelor Naţiunilor Unite pentru Drepturilor Omului; Luand in consideraţie Recomandarea Rec(2006)2 a Comitetului de Miniştri cu privire la Regulamentul Penitenciar European şi Recomandarea nr. R (99) 22 a Comitetului de Miniştri cu privire la infl aţia populaţiei din penitenciare; Ţinand cont de necesitatea asigurării că cercetarea in stare de arest preventiv este intotdeauna excepţională şi justifi cată; Reţinand drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ale tuturor persoanelor private de libertate şi necesitatea deosebită de a asigura că persoanele cercetate in stare de arest preventiv nu doar că nu pot să se apere de sine stătător şi să-şi menţină relaţiile familiale, dar şi că sunt ţinuţi in condiţii care nu corespund statutului legal, care se bazează pe prezumţia nevinovăţiei;
Considerand important anexarea la dezvoltarea normelor internaţionale cu privire la circumstanţele de justifi care a arestului preventiv, a procedurilor prin care este aplicat sau continuat, şi a condiţiilor in care sunt ţinute persoanele cercetate in stare de arest preventiv, precum şi a mecanismelor pentru implementarea efi cientă a acestor norme;

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548