» » » RECOMANDAREA REC (2003) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA INFORMAŢIEI PRIN COMUNICAŢII DE MASĂ REFERITOR LA PROCEDURILE PENALE

RECOMANDAREA REC (2003) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA INFORMAŢIEI PRIN COMUNICAŢII DE MASĂ REFERITOR LA PROCEDURILE PENALE


19.-Rec-CoE-R-2003-13-furnizarea-de-informatii-referitor-la-procedurile-penale_2003.doc [69,5 Kb] (cкачиваний: 31)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15 b. Al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că scopul Consiliului Europei este de a atinge o unitate mai mare intre membrii săi in scopul siguranţei şi ţinand seama de idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun;
Reamintind angajamentul statelor membre faţă de dreptul fundamental la libera exprimare şi informare, stipulat in art. 10 al Convenţiei pentru Protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului (in continuare „Convenţia”), care constituie una din principalele fondări ale societăţii democrate şi una din condiţiile de bază pentru progresul său şi pentru dezvoltarea fi ecărui individ;
Făcand referinţă la faptul că comunicaţia in masă are dreptul de a informa publicul conform dreptului de a primi informaţie, inclusiv informaţia referitor la problemele publice,conform art. 10 al Convenţiei, şi au dreptul profesional de a o face;
Reamintind că dreptul la prezumţia nevinovăţiei, la un proces echitabil şi la respectarea vieţii personale şi familiare conform art. 6 şi 8 al Convenţiei constituie cerinţe fundamentale care trebuie respectate in orice societate democrată.
Accentuand importanţa comunicaţiilor de masă in informarea publicului despre procesele penale, făcand funcţionarea de intimidare a dreptului penal vizibil, precum şi in asigurarea scrutinului public de funcţionarea a sistemului de justiţie penală.
Avand in vedere interesele confl ictuale posibile prevăzute de art. 6, 8 şi 10 ale Convenţiei şi necesitatea balansării acestor drepturi in lumina faptelor din fi ecare caz separat, cu referire la rolul de supraveghere a Curţii Europene pentru Drepturile Omului in asigurarea respectării obligaţiunilor prevăzute de Convenţie;
Reamintind, in continuare, dreptul comunicaţiilor de masă şi al ziariştilor la crearea asociaţiilor profesionale, stipulat de dreptul la libera asociere prevăzut de art. 11 al Convenţiei, care reprezintă baza auto-reglementării in domeniul comunicării;
Fiind conştienţi de multele iniţiative ale comunicaţiilor de masă şi ale ziariştilor in Europa de a promova exerciţii responsabile de ziaristică, fi e prin auto-reglementare, fi e prin colaborarea cu statul prin intermediul cadrelor de co-reglementare;
Doritoare de a intensifi ca controversa de informare cu privire la protecţia drepturilor şi intereselor la risc, in contextul relatării in masă despre procesele penale, şi de a dezvolta practica bună in intreaga Europă in cadrul asigurării accesului comunicaţiilor de masă la procesele penale;
Reamintind Rezoluţia (74) 26 cu privire la individul in relaţia cu presa, Recomandarea nr. R (85) 11 cu privire la poziţia victimei in cadrul legii şi procedurii penale, Recomandarea nr. R (97) 13 cu privire la intimidarea martorului şi drepturile la apărare, şi Recomandarea nr. R (97) 21 cu privire la informare şi promovarea culturii toleranţei;
Accentuand importanţa protecţiei surselor informaţionale ale ziariştilor in contextul procedurii penale, in conformitate cu Recomandarea nr. R (2000) 7 cu privire la dreptul ziariştilor de a nu divulga sursele lor de informare;
Ţinand cont de Rezoluţia nr. 2 cu privire la libertatea ziaristică şi drepturile omului adoptată la cea de-a 4-a Conferinţă Europeană Ministerială cu privire la Politica Informării in Masă (Praga, decembrie 1994), precum şi de Declaraţia cu privire la politica de informare pentru ziua de maine adoptată la cea de-a 6-a Conferinţă Europeană Ministerială cu privire la Politica de Informare in Masă (Cracova, iunie 2000);
Reamintind că prezenta recomandare nu are scopul de a limita standardele in vigoare in statele membre, in vederea protecţiei liberei exprimări,
Recomandă, in cazul recunoaşterii diversităţii sistemelor legale naţionale cu privire la procedura penală, guvernelor statelor membre:
1. să ia sau să execute, după caz, toate măsurile pe care le consideră necesare in vederea implementării principiilor anexate la prezenta recomandare, in limitele prevederilor prevăzute de constituţie,
2. să răspandească pe larg recomandarea şi principiile anexate la ea, dacă e cazul, insoţită de traducere, şi
3. să le aducă personal la atenţia autorităţilor legale şi serviciilor de poliţie, precum şi să le facă accesibile pentru reprezentanţii organizaţiilor de avocaţi şi profesionalilor din sfera comunicaţiilor.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548