Cartea Juridică » Materialele din 05.03.2015

Траектория уголовного дела в официальной статистике на примере обобщенной статистики правоохранительных органов


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 16:07

Правовая статистика является одной из важнейших отраслей государственной системы статистического наблюдения. Ее данные позволяют, с известными ограничениями, оценить степень безопасности отдельных регионов и эффективность работы правоохранительных органов, понять специфику
...

Detalii

ЧИСТОЕ УЧЕНИЕ О ПРАВЕ ГАНСА КЕЛЬЗЕНА


Содержание настоящего издания определяется задачами подготовки информационных материалов к предстоящему в 1987 г. ХШ конгрессу Международной ассоциации правовой и социальной философии, на котором одна из секций будет посвящена творчеству Ганса Кельзена. В первый выпуск включены четыре раздела
...

Detalii

Principiul loialităţii în jurisprudenţa Curții Constituționale a Romaniei


Abordarea problematicii loialității constituționale presupune un demers de reflecție asupra esenței оnsăși a constituționalismului, оntrucвt loialitatea constituțională poate fi caracterizată ca fiind o valoare-principiu intrinsecă tuturor constituțiilor, fără de care nicio lege
...

Detalii

Teoria politică a Dreptului – succinte comentarii


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 16:00

Eminentul jurist austriac Hans Kelsen a formulat și a dezvoltat celebra ”Teorie pură a dreptului”, оn lucrarea purtвnd același nume ”Reine Rechtlehre”. Această teorie afirmă pozitivul juridic pur și normativismul, fără acceptarea unor influențe din partea școlii istorice a dreptului sau a
...

Detalii

RAPORT AL CURŢII CONSTITUŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA LA CEL DE AL XVI-lea CONGRES AL CONFERINŢEI CURŢILOR CONSTITUŢIONALE EUROPENE


Categoria: --- / publicat: 5-03-2015, 15:57

Constituirea şi consolidarea Republicii Moldova ca stat independent și democratic, cu statut de subiect de drept internaţional (anul 1991) a determinat internaţionalizarea dreptului naţional, îndeosebi în domeniul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe parcursul anilor
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY