Cartea Juridică » Materialele din 13.02.2015

Lupta principiilor. Un comentariu la hotărîrea Marii Camere în cauza Lautsi


Hotărîrea Marii camere a CEDO în cauza Lautsi contra Italia (decizie din 18 martie 2011) a atins, cu certitudine, un subiect sensibil în dezbaterea publică contemporană. O dovedesc numeroasele luări de poziție pro sau contra (cu referire și la hotărîrea Camerei din 2009) în special din mediile
...

Detalii

Cum face față Curtea Europeană a Drepturilor Omului testului legitimității


Criticile aduse Curții Europene a Drepturilor Omului în această perioadă pot fi grupate cu ușurință în două categorii destul de cuprinzătoare. Pe de o parte, critic care țin de problemele de eficiență instituțională cu care se confruntă Curtea (numărul mare de cazuri și întîrzierea în rezolvarea
...

Detalii

Cîteva observații despre regimul juridic al tratatelor în sistemul de drept român


În raporturile dintre sisteme este general admis că tratatele se aplică în dreptul intern al statelor părți. În funcție de concepția națională asupra raporturilor de sistem distingem o aplicabilitate directă, care conferă tratatelor caracterul auto-executoriu, de o aplicabilitate indirectă, mediată
...

Detalii

Cîteva note despre nulitate în dreptul internațional public


Problema nulităților, adică problema sancțiunilor pe care orice sistem juridic le atașează actelor care nu se conformează normelor de recunoaștere care le condiționează validitatea și efectele, prezintă date diferite în dreptul internațional față de sitemul de drept intern. În primul rînd este
...

Detalii

Teoria generală a interpretării dreptului și doctrina interpretării tratatelor


Am ales din ceea ce s-ar putea numi doctrina consolidată a interpretării dreptului, un model care ne poate conduce în condiții de relativă siguranță pe teritoriul pînă de curînd extrem de nesigur al interpretării dreptului internațional. Autorul este puțin cunoscut în România, deloc tradus, a fost
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY