martie 31, 2014

Răspunderea juridică a avocaţilor

Pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a unor aspecte importante ce ţin de profesia juridică, Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unor îndrumare pentru avocaţi şi avocaţii-stagiari. Acest îndrumar este ultimul dintr-o serie de patru îndrumare care s-au referit la (1) principiile fundamentale ale avocaturii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Raspunderea_juridica_a_avocatilor.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Азбука преподавания прав человека

В настоящей брошюре "Азбука преподавания прав человека - Практическая деятельность в начальной и средней школе" говорится о нас, людях. Она посвящена процессу преподавания и познания значимости врожденного "достоинства и ценности человеческой личности", которые являются "основой свободы, справедливости и всеобщего мира" (Всеобщая декларация прав человека, преамбула). В ней также рассматриваются права, принадлежащие всем нам... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Азбука-преподавания-прав-человека.pdf" ]

Continuați lectură →

Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii, Considerând că scopul Consiliului Europei îl constituie realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi, Recunoscând importanţa consolidării cooperării cu celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Convenţia-penală-privind-corupţia-1.pdf" ]

Continuați lectură →

Dreptul la proprietate

Cuprins: 1. Puncte de reper ..............................5 Introducere ........................................5 Consideraţii generale asupra dreptului la proprietate ......................6 Conţinutul .........................................6 Cele trei norme...................................6 Justifi care: ingerinţe admisibile în proprietate ... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/ghid_privind_punerea_in_aplicare_a_articolului_1_al_protocolului_nr1_din_conventia_europeana_pentru_drepturile_omului.pdf" ]

Continuați lectură →

National human rights institutions (eng)

Contents: Page About this publication Chapter I. THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM AND NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS.............. 1 Learning objectives ............................... 2 Introduction .......................................... 2 A. Human rights systems ... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/National-human-rights-institutions-eng.pdf" ]

Continuați lectură →

Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Asociaţia Barourilor Americane/ Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unei serii de îndrumare pentru avocaţi pe domenii de interes pentru a uşura munca zilnică a acestora şi a contribui la crearea unui program de formare continuă a avocaţilor. Acest îndrumar se referă la procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-de-examinare-a-cererilor-individuale-de-către-Curtea-Europeană-a-Drepturilor-Omului.pdf" ]

Continuați lectură →

Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2012-2015

Strategia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru perioada 2012-2015 este elaborată în vederea consolidării instituţiei avocaturii în Republica Moldova, pentru a ridica reputaţia avocaţilor în societate, pentru a asigura administrarea eficientă a instituţiei avocaturii şi implicarea mai activă a Uniunii Avocaţilor r în soluţionarea problemelor cu care se confruntă avocaţii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Strategia-Uniunii-Avocaţilor-pentru-perioada-2012-2015.pdf" ]

Continuați lectură →