Cartea Juridică » Materialele din 31.03.2014

Analiza sistemului de protecţie a copiilor în situaţii de risc şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească


Cuprins: 1. Context 2. Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului 3. Sistemul actual de prevenire a separării copilului de familie 4. Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească 4.1. Adopția... Sistemului de protecţie a
...

Detalii

Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2012-2015


Categoria: Drept privat » Dreptul civil / publicat: 31-03-2014, 12:04

Strategia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru perioada 2012-2015 este elaborată în vederea consolidării instituţiei avocaturii în Republica Moldova, pentru a ridica reputaţia avocaţilor în societate, pentru a asigura administrarea eficientă a instituţiei avocaturii şi implicarea mai
...

Detalii

Răspunderea juridică a avocaţilor


Pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a unor aspecte importante ce ţin de profesia juridică, Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unor îndrumare pentru avocaţi şi avocaţii-stagiari. Acest îndrumar este ultimul dintr-o
...

Detalii

Tortura şi relele tratamente faţă de copii în contexstul justiţiei juvenile


Cuprins: Mulțumiri .................................................... 3 Sumar executiv ........................................... 3 Introducere. Contextul internațional și național ............................... 7 Metodologia studiului
...

Detalii

Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului


Asociaţia Barourilor Americane/ Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unei serii de îndrumare pentru avocaţi pe domenii de interes pentru a uşura munca zilnică a acestora şi a contribui la crearea unui program de formare continuă a avocaţilor. Acest îndrumar se referă
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY