Cartea Juridică » Drept privat » Dreptul familiei » Suport de curs-dreptul familiei

Suport de curs-dreptul familiei


Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele
patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie, precum şi din alte relaţii asimilate de lege, sub
unele aspecte, relaţiilor de familie.
Ca ramură de drept, apartenenţa sa la dreptul privat este incontestabilă.
Unele particularităţi ale dreptului familiei sunt evidenţiate prin aplicarea criteriilor subsidiare de
diviziune, precum calitatea subiectelor, caracterul normelor juridice, natura sancţiunilor...

Suport de curs-dreptul familiei

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY