Cartea Juridică » Drept public » Drept administrativ » Drept administrativ român

Drept administrativ român


CUPRINS
CUPRINS.................................................................................................................4
CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ................................................................................................11
Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică........................................................11
1. Preliminarii .....................................................................................................................11
2. Puterile statului................................................................................................................12
3. Conceptul de administraţie publică.................................................................................16
4. Fenomenul administrativ.................................................................................................17
Secţiunea 2. Definiţia şi scopul administraţiei publice.......................................19
2. Scopul administraţiei ......................................................................................................20
3. Mijloacele activităţilor administrative.............................................................................21
Secţiunea 3. Cercetarea ştiinţifică a administraţiei publice...............................23
2. Ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ..................................................................24
3. Doctrina administrativă străină .......................................................................................25
4. Doctrina administrativă în România................................................................................27
5. Institutul de Ştiinţe Administrative al României şi Revista de drept public...................27
CAPITOLUL II - Dreptul aplicabil administraţiei............................................29
Secţiunea 1. Probleme generale privind dreptul aplicabil administraţiei..........29
Secţiunea 2. Dreptul administrativ român..........................................................33
1. Evoluţia reglementărilor juridice aplicabile administraţiei publice române...................33
2. Obiectul şi definiţia dreptului administrativ. ..................................................................34
3. Definiţia dreptului administrativ.....................................................................................37
4. Trăsăturile dreptului administrativ român.......................................................................38
5. Evoluţia dreptului administrativ român...........................................................................39

Drept administrativ român

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY