Cartea Juridică » Materialele din 24.12.2013

Lege cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor


Categoria: Drept public » Criminologie / publicat: 24-12-2013, 12:28

LEGE Nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor Publicat : 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 107 art Nr : 819 MODIFICAT LP343-XVI din 22.12.05, MO1-4/06.01.06 art.26 HCC28 din 30.05.02,
...

Detalii

Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente de extraneitate


Extras din Codul Familiei (adoptat prin legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000) Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente de extraneitate
...

Detalii

Soluţionarea litigiilor comerciale prin arbitraj


Consideraţii introductive. Este cunoscut faptul că în ţările cu economie de piaţă bine dezvoltată, circa 80-90% din procesele comerciale ce decurg din executarea unui contract se soluţionează pe cale arbitrală, 1 asta deoarece, judecarea unui proces comercial apelând la instanţele de drept comun
...

Detalii

Delincvenţa Juvenilă: probleme actuale și căi de soluționare


Categoria: Drept public » Criminologie / publicat: 24-12-2013, 11:48

CUPRINS Introducere ....................................................................................................5 Capitolul I. Tratamentul penal al minorilor § 1. Sorgintea noţiunilor de “delincvenţă juvenilă” şi “minoritate penală” şi a constituirii unei tratări penale distincte
...

Detalii

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY