» » » Legea instituţiilor financiare

Legea instituţiilor financiare


instituţiilor financiare

nr. 550-XIII din 21.07.95

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-81/199 din 13.05.2011
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.110-113/334 din 02.07.2010
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1/2 din 01.01.1996

* * *
C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Articolul 2. Acţiunea prezentei legi
Articolul 3. Noţiuni principale

Capitolul II
LICENŢIEREA BĂNCILOR
Articolul 4. Dreptul de a licenţia
Articolul 5. Capitalul iniţial (social)
Articolul 6. Cererea pentru eliberarea licenţei
Articolul 7. Decizia privind eliberarea licenţei
Articolul 8. Termenul licenţei. Copii autorizate de la licenţă. Taxe
Articolul 9. Registrul băncilor
Articolul 10. Retragerea licenţei
Articolul 11. Publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii de retragere a licenţei
Articolul 12. Interdicţii

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA BĂNCILOR
Articolul 13. Organizarea şi independenţa băncilor
1.Articolul 131
. Filiala şi reprezentanţa băncii
Articolul 14. Capitalul reglementat
Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii
1.Articolul 151
. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a permisiunii
2.Articolul 152
. Solicitarea permisiunii prealabile
3.Articolul 153
. Evaluarea achizitorului potenţial
4.Articolul 154
. Notificarea înstrăinării şi reducerii cotei de participare în capitalul social al băncii
5.Articolul 155
. Informări subsecvente ale Băncii Naţionale
6.Articolul 156
. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului
7.Articolul 157
. Înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al băncii a persoanei rezidente în
jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă
8.Articolul 158
. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor
Articolul 16. Reorganizarea băncilor
Articolul 17. Statutul şi regulamentele
Articolul 18. Organul de administrare şi organul de control
Articolul 19. Consiliul băncii
Articolul 20. Comisia de cenzori
Articolul 21. Exigenţele faţă de administratori
Articolul 22. Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare
Articolul 23. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Articolul 24. Conflictele de interes

Legea instituţiilor financiare

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548