» » » Modele de acte procedurale penale Volulmul I

Modele de acte procedurale penale Volulmul I


SUMAR
Cuvant inainte ... 8
1. Proces-verbal de consemnare a plangerii orale ... 9
2. Proces-verbal de consemnare a plangerii orale ... 11
3. Proces-verbal de consemnare a denuntului oral ... 13
4. Proces-verbal de consemnare a autodenuntarii orale ... 14
5. Ordonanta de incepere a urmaririi penale ... 15
6. Ordonanta de incepere a urmaririi penale ... 16
7. Ordonanta de incepere a urmaririi penale ... 17
8. Proces-verbal privind autosesizarea in privinta inceperii urmaririi penale ... 18
9. Raport cu propunerea de a nu porni urmarirea penala ... 19
10. Ordonanta de a refuza inceperea urmaririi penale ... 20
11. Ordonanta de recunoastere in calitate de parte vatamata ... 21
12. Ordonanta de admitere in calitate de reprezentant legal al partii vatama ... 22
13. Ordonanta de recunoastere in calitate de succesor al partii vatamate ... 23
14. Ordonanta de recunoastere in calitate de parte civila ... 24
15. Ordonanta de recunoastere in calitate de parte civilmente responsabila ... 25
16. Proces-verbal de cercetare la fata locului ... 26
17. Proces-verbal de audiere a martorului ... 31
18. Proces-verbal de audiere a banuitului ... 34
19. Proces-verbal de prezentare spre recunoastere a persoanei ... 37
20. Proces-verbal de prezentare spre recunoastere a obiectelor ... 40
21. Proces-verbal de prezentare spre recunoastere a persoanei dupa fotografie ... 42
22. Proces-verbal de prezentare spre recunoastere a cadavrului ... 44
23. Proces-verbal de confruntare ... 45
24. Ordonanta de efectuare a perchezitiei ... 48
25. Raport cu propunerea de a inainta in instanta de judecata a demersului in vederea obtinerii autorizatiei pentru a efectua perchezitie ... 49
26. Demers privind autorizarea efectuarii perchezitiei ... 51
27. Proces-verbal de perchezitie ... 53
28. Ordonanta de efectuare a ridicarii obiectelor ... 56
29. Proces-verbal de ridicare a obiectelor ... 57
30. Demers privind aplicarea fata de invinuit a masurii arestarii preventive ... 59
31. Demers cu propunerea de a alege masura preventiva ... 61
32. Ordonanta privind aplicarea masurii preventive ... 62
33. Obligare de a nu parasi tara ... 64
34. Proces-verbal de audiere a invinuitului ... 65
35. Proces-verbal de retinere ... 69
36. Proces-verbal privind aducerea la cunostinta persoanei retinute a drepturilor si obligatiilor banuitului, prezentarea explicatiilor asupra lor si inmanarea informatiei in scris despre aceste drepturi si obligatii ... 71
37. Proces-verbal de verifi care a declaratiilor banuitului la locul infractiunii ... 74
38. Ordonanta de aducere silita ... 77
39. Ordonanta de aducere silita ... 78
40. Ordonanta privind punerea sub sechestru a bunurilor ... 79
41. Ordonanta privind punerea sub sechestru a bunurilor ... 80
42. Demers privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor ... 81
43. Demers privind aplicarea sechestrului ... 83
44. Proces-verbal privind punerea sub sechestru a bunurilor ... 84
45. Angajament ... 86
46. Proces-verbal de inlaturare a omisiunilor vadite ... 87
47. Proces-verbal de corectare a erorilor materiale ... 88
48. Demers cu propunerea de a dispune investigatiile in vederea gasirii invinuitului ... 89
49. Ordonanta privind dispunerea investigatiilor in vederea cautarii invinuitului ... 90
50. Ordonanta privind dispunerea cautarii invinuitului ... 91
51. Demers privind aplicarea masurii preventive sub forma de arrest preventive in privinta banuitului ... 92
52. Demers privind autorizarea luarii fortate a mostrelor de saliva, sange, par, unghii ... 94
53. Demers privind prelungirea masurii preventive sub forma
de arest preventiv in privinta invinuitului ... 95
54. Demers de prelungire a termenului de urmarire penala ... 97
55. Ordonanta de anulare a ordonantei de incetare a procesului penal si trimiterea cauzei penale in instanta de judecata ... 98
56. Ordonanta de eliberare a persoanei retinute ... 99
57. Ordonanta privind dispunerea efectuarii urmaririi penale de catre mai multi ofiteri de urmarire penala ... 100
58. Ordonanta de incetare a urmaririi penale ... 101
59. Ordonanta privind inlocuirea masurii preventive ... 103
60. Ordonanta de punere sub invinuire ... 104
61. Ordonanta de punere sub invinuire ... 106
62. Ordonanta de retinere a persoanei pentru a fi pusa sub invinuire ... 108
63. Ordonanta privind revocarea masurii preventive ... 109
64. Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala ... 110
65. Ordonanta de recunoastere in calitate de corp delict si anexare la materialele cauzei penale a corpurilor delicte ... 112

MASURI DE PASTRARE A CONFIDENTIALITATII, DE PROTECTIESI ALTE MASURI PROCEDURALE
66. Declaratie privind obligatia de nedivulgare a informatiei privind urmarirea penala ... 113
67. Declaratie de nedivulgare a informatiei ce constituie secret de stat ... 114
68. Cerere privind solicitarea aplicarii masurilor de protectie
pentru asigurarea securitatii participantilor la proces si a altor persoane ... 115
69. Ordonanta privind asigurarea protectiei de stat ... 116

CITAREA SI COMUNICAREA ALTOR ACTE PROCEDURALE
70. Citatie ... 118
71. Dovada de predare - primire a citatiei ... 119

PROCEDURI SPECIALE
PROCEDURA IN CAUZELE CU PRIVIRE LA MINORI

72. Ordonanta privind disjungerea cauzei cu minori ... 120
73. Ordonanta privind disjungerea cauzei cu minori ... 122
74. Proces-verbal de retinere a banuitului minor ... 123
75. Ordonanta privind aplicarea masurii preventive fata de invinuitul minor ... 125
76. Obligatia de a supraveghea minorul ... 126
77. Ordonanta de punere sub invinuire a minorului ... 127
78. Proces-verbal de audiere a invinuitului minor ... 129
79. Ordonanta de recunoastere in calitate de reprezentant legal al banuitului minor ... 132
80. Ordonanta motivata privind inlaturarea reprezentantului legal al banuitului minor si inlocuirea lui cu un alt reprezentant ... 135
81. Proces-verbal privind audierea martorului minor ... 138
82. Proces-verbal de prezentare a materialelor de urmarire penala invinuitului minor, reprezentantului lui legal si aparatorului ... 141
83. Ordonanta privind neprezentarea unor materiale ale urmaririi penale invinuitului minor ... 143
84. Ordonanta de incetare a urmaririi penale in privinta minorului ... 144

PROCEDURA APLICARII MASURILOR DE CONSTRINGERE CU CARACTER MEDICAL
85. Propunere privind internarea banuitului (invinuitului) in institutia medicala pentru efectuarea expertizei psihiatrice ... 146
86. Demers privind internarea persoanei in institutia psihiatrica ... 147
87. Ordonanta privind trimiterea cauzei in instanta de judecata in vederea aplicarii masurilor de constrangere cu caracter medical ... 148

PROCEDURA PRIVIND ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI
88. Acord de recunoastere a vinovatiei ... 151
89. Declaratie ... 155
90. Acord de recunoastere a vinovatiei ... 156
91. Declaratie ... 158

PROCEDURA DE SUSPENDARE CONDITIONATA A URMARIRII PENALE SI DE LIBERARE DE RASPUNDERE PENALA
92. Ordonanta de suspendare conditionata a urmaririi penale ... 159
93. Indicatii privind efectuarea controlului asupra respectarii conditiilor impuse prin suspendarea conditionata a urmaririi penale ... 161

PROCEDURA DE URMARIRE SI JUDECARE A UNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE
94. Proces –verbal de constatare a infractiunii fl agrante si de pornire a urmaririi penale ... 163

PROCEDURA PRIVIND URMARIREA PENALA SI JUDECAREA CAUZELOR PRIVIND INFRACTIUNILE SAVIRSITE DE PERSOANE JURIDICE
95. Ordonanta privind desemnarea reprezentantului persoanei juridice pentru a o reprezenta in calitate de invinuit ... 168
96. Demers privind aplicarea controlului judiciar asupra persoanei juridice ... 170

PROCEDURA DE REPARARE A PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ACTIUNILE ILICITE ALE ORGANELOR DE URMARIRE PENAL SI ALE INSTANTELOR JUDECATORESTI
97. Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin actiunile ilicite ale organelor de urmarire penala si ale instantelor judecatoresti.
Cerere de chemare in judecata ... 172

PROCEDURA DE RESTABILIRE A DOCUMENTELOR JUDICIARE DISPARUTE
98. Proces-verbal privind constatarea disparitiei dosarului penal ... 175
99. Nota informativa privind examinarea cererii ... 177
100. Scrisoare de informare privind inceperea activitatii procesuale de restabilire a dosarului penal ... 178
101. Demers privind remiterea unor materiale din dosarul penal ... 179

UNELE EXPLICATII PRIVIND EXPERTIZA PENALA
102. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei autotehnice-judiciare ... 184
103. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei trasologice-judiciare (de identifi care a intregului pe parti) ... 187
104. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei trasologice-judiciare a urmelor armei de spargere ... 189
105. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei dactiloscopice-judiciare ... 191
106. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei fonoscopice-judiciare ... 193
107. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei grafologice-judiciare ... 195
108. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei balistice-judiciare ... 197
109. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciare complexe de comisie (criminalistica, balistica si chimica ... 199
110. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciare a substantelor narcotice ... 201
111. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciar-merceologice ... 202
112. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei de studiu al artelor ... 204
113. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei chimica-judiciara ... 205
114. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciare a solului ... 206
115. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei ecologice tehnico-incendiare ... 207
116. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciar-biologice ... 208
117. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei psihiatrico-judiciare ambulatorie ... 209
118. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei medico-judiciare de constatare a nasterii ... 210
119. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei medico-judiciare de constatare a incapacitatii de munca ... 211
120. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei medico-judiciare de stabilire a varstei ... 212
121. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei medico-judiciare ... 213
122. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei medico-judiciare privind infractiunea sexuala ... 215
123. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei complexe medico-legale si judiciar-biologice ... 217
124. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei psihiatrice-judiciare de stationar ... 218
125. Ordonanta privire la dispunerea expertizei psihologice judiciare a martorului minor ... 220
126. Ordonanta de efectuare a constatarii medico-legale a leziunilor corporale ... 222
127. Ordonanta de efectuare a constatarii tehnico-stiintifi ce a substantelor toxice ... 224
128. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei judiciare de constructie ... 225
129. Ordonanta cu privire la dispunerea contraexpertizei judiciare-tehnologice de comisie ... 227
130. Ordonanta cu privire la dispunerea expertizei tehnico-economice ... 230

Modele de acte procedurale penale Volulmul I.pdf

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548