Manualul judecătorului pe cauze civile


Categoria: Drept privat / Dreptul civil / publicat: 1-10-2013, 23:44

COORDONATORII EDIŢIEI:
Mihai Poalelungi, doctor în drept, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a RM
Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar (Titlurile I-V)
Diana Sârcu, doctor în drept, conferenţiar universitar (Titlul VI)

AUTORI:
1. Mihai Poalelungi, doctor în drept, Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie a RM.
2. Svetlana Filincova, judecător, Vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie a RM, Preşedinte
al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ.
3. Iulia Sîrcu, judecător, Vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios
administrativ al CSJ.
4. Dumitru Visternicean, judecător-detaşat al CSJ, membru al Consiliului Superior al
Magistraturii al RM.
5. Anastasia Pascari, ex-judecător CSJ, Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei din
RM.
6. Nicolae Clima, judecător al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ.
7. Valeriu Doagă, judecător al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ.
8. Svetlana Novac, judecător al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al
CSJ.
9. Ala Cobăneanu, judecător al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al
CSJ.
10. Valeriu Barbă, ex-judecător al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al
CSJ.
11. Gheorghe Creţu, ex-vicepreşedinte al Curţii de apel Chişinău, ex-Preşedinte al Colegiului
civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de apel Chişinău, lector universitar.
12. Ion Druţă, judecător al judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Preşedinte al Asociaţiei
Judecătorilor din RM.
13. Oxana Robu, doctor în drept, judecător al judecătoriei Ciocana, mun. Chişinău.
14. Viorica Puică, judecător al judecătoriei Botanica, mun. Chişinău.
15. Radu Panţîru,jurist Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
16. Vitalie Pîrlog,ex-ministru al justitiei, Presedintele Aliantei pentru Justitie si Drepturile
Omului
17. Oleg Balan - doctor habilitat, profesor universitar, vice-rector al Academiei de administrare
publica de langa Presedintele Republicii Moldova
18. Alexandru Arseni, doctor în drept, conferenţiar uiversitar, membru al Consiliului Superior al
Magistraturii al RM.
19. Veaceslav Zaporojan, doctor în drept, conferenţiar uiversitar, judecător-asistent al Curţii
Constituţionale a RM.
20. Valeriu Zubco, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
21. Vitalie Nagacevschi, avocat, Presedintele Asociaţiei obşteşti Juriştii pentru Drepturile
Omului.
22. Eugen Osmochescu, doctor în drept.
23. Oleg Efrim, magistru în drept, Ministru al justiţiei.
24. Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar uiversitar.
25. Alexandru Munteanu, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
26. Gheorghe Macovei, magistru în drept, lector superior.
27. Igor Coban, magistru în drept, lector superior.
28. Ana Borş, magistru în drept, lector universitar.
29. Ina Jimbei, magistru în drept, lector universitar.
30. Gheorghe Stratulat, magistru în drept.
31. Sergiu Băieşu, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
32. Gheorghe Chibac, doctor în drept, profesor uiversitar 2
33. Valentina Cebotari, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
34. Tatiana Tabuncic, doctor în drept, lector uiversitar.
35. Octavian Cazac, doctor în drept, lector uiversitar
36. Pavel Zamfir, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
37. Aliona Chisari, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
38. Dorin Josanu, magistru în drept, lector superior.
39. Diana Sârcu, doctor în drept, conferenţiar universitar.
40. Olga Dorul, doctor în drept, conferenţiar uiversitar.
41. Mihai Buruiana, magistru în drept, lector superior.
42. Nicolae Roşca, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
43. Dorian Chiroşca, doctor în drept, conferenţiar uiversitar
44. Aurel Rotaru, magistru în drept, lector superior.
45. Pavel Ţurcan, magistru în drept, lector superior.


Ediţia a II (2013) a Manualului judecătorului pentru cauze civile a fost
elaborată la iniţiativa Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie a RM, cu
susţinerea Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova şi a Facultăţii de
Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Prezentul Manual este recomandat de către Plenul Curţii Supreme de
Justiţie a RM, Consiliul Superior al Magistraturii din RM şi Consiliul
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Autorii prezentei publicaţii au utilizat suportul normativ în vigoare la
01.01.2013.

Înapoi