• CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA (COMENTARIU APLICATIV)

  CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA (COMENTARIU APLICATIV)Scopul lucrării este de a pune la dispoziția specialiștilor în drept, implicați în instrumentarea unui dosar penal, a unei surse de informații practice. Informațiile sunt plasate în notele de la fiecare articol din Codul de procedură penală, în măsura în care există norme sau jurisprudență. Acest fapt a determinat titlul Comentariului, imprimându-i un caracter aplicativ.

  Totuși, în unele situații, din cauza lipsei unei jurisprudențe, s-a apelat la doctrină sau au fost inserate opiniile autorului. Accentul a fost pus pe analiza normelor cu o oarecare tangență la procesul penal, a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții Constituționale și Curții Supreme de Justiție.
  De asemenea, au fost analizate Hotărârile și Recomandările Plenului Curții Supreme de Justiție, chiar dacă acestea nu sunt obligatorii pentru instanțele de judecată. Din perspectiva utilității, a fost examinată selectiv și jurisprudența unor instanțe străine.

  Detalii

 • 
 • Manual de proceduri pentru specialiştii în protecţia copiilor care participă în calitate de reprezentanţi legali

  Manual de proceduri pentru specialiştii în protecţia copiilor care participă în calitate de reprezentanţi legali Manual de proceduri pentru specialiştii în protecţia copiilor care participă în calitate de reprezentanţi legali pe cauzele penale cu implicarea copiilor

  Detalii

 • 
 • Cooperarea pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

  Cooperarea pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

  În cadrul Proiectului „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova, în perioada 2012-2015 au fost elaborate instrumente de lucru şi recomandări metodice pentru identificarea şi protecţia copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale; au fost instruiţi specialiştii care lucrează cu şi pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea la nivel local între instituţiile din Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova; au fost revizuite unele categorii de servicii de suport pentru copiii în conflict cu legea şi cei sub vârsta răspunderii penale fiind create servicii noi în 5 raioane; au fost monitorizate şedinţele de judecare a cauzelor penale ce implicau copii în conflict cu legea, copii victimă sau martori ai infracţiunii; opinia publică generală şi factorii de decizie au fost cu regularitate informaţi şi sensibilizaţi prin materiale publicitare (pliante, broşuri, calendare, spoturi publicitare), inclusiv cu organizarea meselor rotunde şi conferinţelor.


  Detalii

 • 
 • METODOLOGIA DE DOCUMENTARE ȘI RAPORTARE A SITUAŢIEI CURENTE PRIVIND TORTURA ŞI ALTE RELE TRATAMENTE ÎN MOLDOVA

  METODOLOGIA DE DOCUMENTARE ȘI RAPORTARE A SITUAŢIEI CURENTE PRIVIND TORTURA ŞI ALTE RELE TRATAMENTE ÎN MOLDOVA În ultimii câţiva ani în Republica Moldova au fost depuse multiple eforturi pentru diminuarea incidenţei fenomenului de tortură, altor rele tratamente şi reducerea impunităţii. Deşi sursele oficiale sunt tentate în a prezenta o reducere considerabilă a cazurilor de tortură, în practică acest flagel continuă a fi atestat, iar sistemul organelor de drept şi al instanţelor de judecată nu prezintă garanţii incontestabile ale luptei cu impunitatea. În asemenea context, este important ca organizaţiile societăţii civile să documenteze situaţia curentă în ţară, prezentând informaţii obiective şi credibile factorilor de decizie naţionali şi internaţionali pentru consolidarea eforturilor de combatere a fenomenului torturii şi aimpunităţii pentru faptele de tortură.

  Detalii

 • 
 • Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor

  Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilorCopiii implicaţi în sistemul de justiţie necesită o protecţie specială. Aceasta obligă statul nu numai să adopte prevederile legale necesare, aşa încât să fie create precondiţii pentru un tratament prietenos, dar şi să asigure o aplicare cotidiană efectivă a acestor prevederi normativ-juridice în spiritul respectării interesului superior al copilului.
  În ultimii ani au fost depuse eforturi considerabile de racordare a cadrului legal şi a practicilor cotidiene la cele mai bune practici internaţionale şi europene în domeniul justiţiei pentru copii. Cu toate acestea, există încă numeroase aspecte ce urmează a fi îmbunătăţite.
  Necesitatea de a monitoriza şi evalua rezultatele reformei, dar şi impactul sistemului de justiţie asupra copilului apare nu doar ca o rigoare teoretică, ci şi ca o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea copiilor, corespunzător – în vederea contribuirii la protejarea drepturilor şi interesului superior al copilului.

  Detalii

BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548